روکش سیم

 

کاربرد:

جهت محاقظت از سیم و کابل ها در محیط های خشک و مرطوبP.V.C روکش سیم برای سیم کشی ساختمان ، سیم کشی خودرو در محیط های باز و بسته قابل استفاده میباشد .
گرید های حرارتی:
گرید حرارتی T1 :
در قسمت هایی که در مجاورت حرارت کمتری هستند مانند صندوق عقب، داخل درب خودرو، کف خودرو، سیم کشی هایی که حساسیت کمتری دارند در مصارف خانگی و ...
با مقاومت حرارتی 80 درجه سانتی گراد
گرید حرارتی T2 :
در قسمت هایی که در مجاورت حرارت بیشتری هستند مانند داخل موتور، پشت داشبورد، مصارف خانگی که حساسیت بیشتری دارند و ...
با مقاومت حرارتی 100 درجه سانتی گراد